“Efficax er åbent, men kun for klienter med kritiske tilstande. Det gør vi i fuldstændig overensstemmelse med de retningslinjer som vi har fået fra Sundhedsstyrelsen og Danske Fysioterapeuter.”

“… Det er blevet os fremlagt, at vi må behandle klienter med risiko for kritisk funktionstab ved fysiske konsultationer, mens klienter som falder uden for denne beskrivelse indtil 30/6 beklageligvis kun kan blive vejledt og behandlet via online konsultationer.”

Efficax er åbent, men kun for klienter med kritiske tilstande. Det gør vi i fuldstændig overensstemmelse med de retningslinjer som vi har fået fra Sundhedsstyrelsen og Danske Fysioterapeuter. Det er blevet os fremlagt, at vi må behandle klienter med risiko for kritisk funktionstab ved fysiske konsultationer, mens klienter som falder uden for denne beskrivelse indtil 30/6 beklageligvis kun kan blive vejledt og behandlet via online konsultationer. Er du i tvivl om du er kritisk, så tøv ikke med at ringe til os, så vi kan vurdere dette.

Sundhedsstyrelsen definerer kritisk funktion således:

En aktivitet, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne ved aktiviteter forbundet med undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme. Fravær af disse kritiske funktioner vil være kendetegnet ved i betydelig grad tab af ovennævnte. Der er ikke kun tale om funktioner rettet mod sygdom men også mod fx funktionsniveau og -evne. Eksempelvis kan genoptræning være en kritisk funktion, da fravær af genoptræning hos fx en ældre person med et hoftebrud kan betyde, at et personen får et uopretteligt funktionsevnetab. Begrebet kritisk funktion skal ikke ligestilles med ’akut’ eller ’livskritisk’

For klinikken er vores klienter og samfundets sikkerhed vores højeste prioritet. Derfor vil du som klient hos os møde nogle tiltag som i en normal hverdag ikke vil finde sted. Du kan allerede fra dags dato booke en tid via vores online booking men du vil altid blive kontaktet telefonisk dagen før din tid af den fysioterapeut som du har booket tid hos. Det gør vi for, at vi telefonisk kan screene dig og din problematik og på den måde sikre os, at din tilstand er kritisk og behandlingskrævende. Det betyder også, at der kan være tilfælde, hvor vi vurderer, at vi desværre ikke kan behandle dig.

Derudover beder vi vores klienter om til enhver tid at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. god hygiejne. For at minimere en eventuel smittefare bør du som klient møde op på klinikken så kort tid inden din tid starter som muligt. Respekter derudover både afstanden til andre klienter og personale.

Alt om coronavirus/covid-19: https://www.sst.dk/da/corona

Fortsat nødberedskab – juni ud: https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2020/praksis-fortsat-nodberedskab—juni-ud

 

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom

Symptomer og årsag Karpaltunnelsyndrom dækker over en af klemning af medianus nerven. Hånden og underarmens nerveforsyning sker via tre nerver; Radialis nerven, Ulnaris nerven og til sidst Medianus nerven. De tre nerver udspringer fra en større forsamling af nerver i...

Golfalbue

Golfalbue

Symptomer og årsag Golfalbue eller Epicondylitis Medialis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på indersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra indersiden af albuen og ned til...

Tennisalbue

Tennisalbue

Symptomer og årsag Tennisalbue eller Epicondylitis Lateralis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på ydersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra ydersiden af albuen og ned til...

Springerknæ – Jumpers knee

Springerknæ – Jumpers knee

Symptomer og årsag Springerknæ eller Jumpers knee er en klassisk skade hos fodboldspillere, løbere eller personer med mange ensartede belastninger som fx. løb, hop og spark. Diagnosen dækker over en inflammationstilstand i senen mellem din knæskal og underbensknogle...

Skinnebensbetændelse

Skinnebensbetændelse

Symptomer og årsag Skinnebensbetændelse - også kaldet Shin splints eller Tibial stress syndrom er en inflammationstilstand omkring skinnebenet. Der er tale om en overbelastningsskade, som ofte kommer til udtryk ifm. langvarig belastning af underbenet som ved løb. Som...

Achillessene betændelse

Achillessene betændelse

Symptomer og årsag Achillestendinit eller achillestendinopati er hvad vi i daglig tale vil kalde for betændelse af achillessenen. Det er en skade som oftest rammer sport udøvere såsom løbere, fodboldspillere m.m. Tilstanden dækker over en belastningsrelateret skade,...