Symptomer og årsag

Ankel distorsion eller forstuvning af ankel er en hyppig forekommende skade, som opstår traumatisk ifm. et vrid i anklen. Relativ kort tid efter skaden er sket vil der afhængig af skadens omfang opstå hævelse og misfarve på ydersiden af anklen. Det er derudover en meget smertefuld oplevelse – både når skaden sker, men også efterfølgende, hvor man typisk vil opleve smerter ved gang og små vrid i anklen. Årsagen til smerterne og hævelsen er en skade på anklens udvendige ledbånd. Ledbåndene har til formål at begrænse bevægeligheden, så vi ikke ender i en yderposition. Når det kraftfulde vrid sker, vil ledbåndene blive kraftigt strukket og kan i værste fald blive revet over. Dette kan medføre instabilitet og dårlig balance, hvilket ofte føre til gentagende forstuvninger, hvis der ikke tages korrekt hånd om problemet.

Det er vigtigt, at man efter en ankelskade kontakter en fysioterapeut eller læge, så vi først og fremmest kan afdække om der skulle være tegn på brud. Ved kraftige forstuvninger kan der også være en risiko for det vi kalder syndesmoseskade. En syndesmoseskade er alvorlig og bør akutopereres for at undgå permanente vaskulære eller neurologiske skader. Folk har generelt en tendens til at tænke forstuvninger som en skade, som blot skal have tid. Dette er forfejlet, da man i høj grad kan behandle en ankelskade tidligt i forløbet.

Den forstuvede ankel opdeles i tre forskellige grader. Graderne har til formål at afdække hvor stor en skade du har været udsat for:

  • Grad I: Mild forstrækning af ledbåndet, som ingen instabilitet medfører
  • Grad II: Delvis overrivning af ledbåndet som medfører en mild grad af instabilitet
  • Grad III: Fuldstændig overrivning af ledbåndende, hvilket medfører stor instabilitet.

RICE – Akut behandling af skaden

Rest (Hvile)

Det anbefales at give anklen ro i 24-48 timer efter skaden er sket. Vi anbefaler dog, at man allerede her starter sin fysioterapeutiske behandling.

Ice (Is)

Kort efter skaden er sket kan man med fordel lægge ispose eller andet koldt omkring anklen. Det anbefales, at man benytter isbehandling i 20 minutter hver time de første tre timer efter skaden er sket. Læg aldrig isen direkte på huden, da dette kan skabe forfrysninger.

Compression (Kompression)

Kompressionen skal være fast, men ikke for stram. Der skal fortsat være blodcirkulation ud til tæerne. Din fysioterapeut eller anden sundhedsfagligt personale kan hjælpe dig de første par gange. Kompressionen har til formål at begrænse hævelsen og efterfølgende støtte din krops drænage system efterfølgende.

Elevation (Forhøjelse)

Foden skal løftes over hjertehøjde, hvis dette skal have den ønskede effekt. På den måde transporteres hævelsen hurtigere væk fra det beskadiget område. Dette bør gøres hyppigt – også i dagene efter skaden.

Behandling

Hos Efficax tager vi en forstuvet ankel meget seriøs. Det gør vi fordi, at det først og fremmest kan være alvorligt, men også fordi det uden den rette behandling kan være starten til problematikker andre steder i kroppen. Vi kortlægger først og fremmest omfanget af din ankelskade. Vi kan med afstressende teknikker påvirke dit nervesystem, så dine smerter reduceres betydeligt. Vi kan derudover påvirke blodcirkulationen således, at din hævelse hurtigere aftager og du efterfølgende kan begynde at bruge din ankel igen. Når anklen er begyndt at miste sin misfarve og hævelse står vi klar til at hjælpe dig med genoptræningsøvelser og gode råd, så du ikke igen skal komme til skade.

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom

Symptomer og årsag Karpaltunnelsyndrom dækker over en af klemning af medianus nerven. Hånden og underarmens nerveforsyning sker via tre nerver; Radialis nerven, Ulnaris nerven og til sidst Medianus nerven. De tre nerver udspringer fra en større forsamling af nerver i...

Golfalbue

Golfalbue

Symptomer og årsag Golfalbue eller Epicondylitis Medialis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på indersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra indersiden af albuen og ned til...

Tennisalbue

Tennisalbue

Symptomer og årsag Tennisalbue eller Epicondylitis Lateralis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på ydersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra ydersiden af albuen og ned til...

Springerknæ – Jumpers knee

Springerknæ – Jumpers knee

Symptomer og årsag Springerknæ eller Jumpers knee er en klassisk skade hos fodboldspillere, løbere eller personer med mange ensartede belastninger som fx. løb, hop og spark. Diagnosen dækker over en inflammationstilstand i senen mellem din knæskal og underbensknogle...

Skinnebensbetændelse

Skinnebensbetændelse

Symptomer og årsag Skinnebensbetændelse - også kaldet Shin splints eller Tibial stress syndrom er en inflammationstilstand omkring skinnebenet. Der er tale om en overbelastningsskade, som ofte kommer til udtryk ifm. langvarig belastning af underbenet som ved løb. Som...

Achillessene betændelse

Achillessene betændelse

Symptomer og årsag Achillestendinit eller achillestendinopati er hvad vi i daglig tale vil kalde for betændelse af achillessenen. Det er en skade som oftest rammer sport udøvere såsom løbere, fodboldspillere m.m. Tilstanden dækker over en belastningsrelateret skade,...