+45 2588 5050 kontakt@effx.dk

Periarthritis humeroscapularis, også kaldet frossen skulder er en diagnose, som anslås at ramme ca. 2-5% af den danske befolkning. Diagnosen dækker over en inflammatorisk tilstand i skulderens led kapsel, hvilket medfører at led kapslen spænder til og hæver. Resultatet af dette er smerter og nedsat bevægelighed i skulderen.

Tilstanden kan opstå som følge af en anden skulderskade, men i størstedelen af tilfældene kender man endnu ikke den udløsende årsag. Frossen skulder er en diagnose som oftest rammer personer i alderen 40-60 år og der ses en tendens til at kvinder rammes hyppigere end mænd. Nyere forskning har desuden indikeret, at der kan være en øget risiko for udvikling af frossen skulder hos personer med diabetes / sukkersyge og forhøjet kolesterol sammenlignet med den øvrige befolkning.

En frossen skulder kan have visse lighedstegn med en anden skulder diagnose, nemlig impingement (inde klemning). Ved begge diagnoser har man som patient smerter, når man skal løfte armen, men den store forskel er, at patienterne med frossen skulder har en nedsat udad rotations bevægelse i skulderen, hvilket en typisk impingement-patient ikke har. Derudover vil impingement-patienter ikke have smerter, når armen holdes i hvile, hvilket dog gør sig gældende for patienter med en frossen skulder.

Selvom diagnosen som udgangspunkt ikke bør være svær at diagnosticere, så har det vist sig, at mange desværre bliver fejldiagnosticeret. Det er essentielt, at man får diagnosticeret den frosne skulder, da man ved fejlbehandling i særligt 1. stadie vil opleve en både unødvendig og kraftig smerte.

Frossen skulder består af tre faser

Frossen skulder har fået sit navn, fordi man i forløbet vil gennemgå følgende tre faser.

Fase 1 (Fryser) – Stærke smerter og nedsat bevægelighed
I denne fase er fokus på at dæmpe patientens smerter så godt som muligt. Ofte vil en læge anbefale brug af Pinex eller NSAID preparater. Det vurderes også om patienten kunne have gavn af at få foretaget en steroid-infjektion i leddet, da dette kan have en god effekt på smerterne. Generelt set er man i fase 1 meget tilbageholdende hvad angår fysioterapeutisk behandling og det er vigtigt, at man som patient bruger skulderen uden smerter.

Varighed: ca. 2-6 måneder

Fase 2 (Frossen) – Aftagende smerte, men fortsat nedsat bevægelighed
Det er i løbet af fase 2, at en fysioterapeutisk behandling kan begynde at have en effekt. Her vil man typisk vente til smerterne er tæt på at være aftaget, hvorefter man som fysioterapeut let kan begynde at øge bevægeligheden i skulderen og afhængig af patientens tilstand kan begynde at implementere øvelser, som har til formål at forbedre bevægeligheden i skulderen. Også i denne fase er det vigtigt, at man ikke arbejder udover smertegrænsen.

Varighed: ca. 6-12 måneder

Fase 3(Optøning) – Ingen smerte, men stadig bevægeindskrænkelse
I fase 3 vil man arbejde videre med teknikker som har til formål at forbedre bevægeligheden i skulderen. Det er her man for alvor vil begynde at se resultater af den fysioterapeutiske behandling og patientens træning. Desto længere man er i fase 3 desto mere udfordrende og belastende øvelser kan man som patient klare.

Varighed: ca. 6-12 måneder

Behandling

Hos Efficax kortlægger vi først og fremmest hvorvidt årsagen til dine symptomer er relateret til en Frossen skulder eller om du i virkeligheden lider af en anden skulderdiagnose. Dette afdækkes via en grundig undersøgelse, hvor vi i nogle tilfælde vil have gavn af et tæt samarbejde med din læge. Afhængig af hvor du er i dit forløb vil vi behandle dig svarende til de tidligere nævnte faser. Det er meget individuelt fra patient til patient, hvilke teknikker og øvelser, som vi vil anbefale dig. Derfor vil vi naturligvis vælge de rigtige øvelser og behandlingsteknikker til dig. Udover at få lagt en klar plan for din skulder, vil vi også undersøge øvrige regioner i kroppen, da det ikke er unormalt at opleve unødige gener andre steder som følge af din skulderskade. Typisk kan det være nakken, brystryggen eller albuen, som bliver påvirket. Du vil på baggrund af dine undersøgelse få gode råd som du kan tage med dig hjemme, samt muligheden for at få supplerende øvelser til at fremme processen.

Gode råd

  • Undgå at ligge direkte på skulderen
  • Respekter og accepter de beskrevne faser
  • Fokus på behandling og træning af de sekundære problematikker som kan opstå
Helena bliver chef-fysioterapeut i Hillerød

Helena bliver chef-fysioterapeut i Hillerød

Helena ansættes som chef-fysioterapeut i 1. divisionsklub Vi er glade og stolte på Helenas vegne over, at hun fornyligt er blevet udnævnt som ny chef-fysioterapeut for Hillerød FC. Hun skal fremover stå for skadesbehandling, genoptræning og forebyggelse af skader hos...

Diafragma – viden om muskler

Diafragma – viden om muskler

Viden om musklerne - Diafragma Diafragma er måske kroppens vigtigste muskel. Musklens funktion er bl.a. vejrtrækning, udskiftning af hhv. ilt og CO2, bevægelse af organer, trykudveksling af luft mellem brystkassen og maven. Alt sammen essentielt for mennesker....

Livmoderen – viden om organer

Livmoderen – viden om organer

Viden om organerne - Livmoderen Livmoderen er et muskuløst organ, som har til formål at beskytte, forsyne og nære det befrugtede æg. Når tiden kommer, anvender livmoderen sine muskulære egenskaber som en essentiel del af fødslen. Livmoderen og æggestokkene...

Peter på U17 og U18 landsholdet

Peter på U17 og U18 landsholdet

Peter ansættes af DBU - skal være fysioterapeut for U17 og U18 landsholdet i fodbold Peter har nu taget endnu et spændende skridt i sin karriere efter, at han nu er blevet fast tilknyttet det danske U17 og U18 landshold i fodbold. Peter har i de seneste måneder været...

Velkommen til Rikke

Velkommen til Rikke

Velkommen til Rikke - ny baby og børne specialist Vi er glade for, at vi fra 3. maj kan byde Rikke velkommen i klinikken. Rikke er aktuelt i gang med det sidste år på osteopatstudiet og vil med sin osteopatiske tilgang og gode humør være en fantastisk tilføjelse til...

Tolvfingertarmen – viden om organerne

Tolvfingertarmen – viden om organerne

Viden om organerne - Tolvfingertarmen Tolvfingertarmen er et vigtigt organ, der indgår som en vital del af vores fordøjelsessystem. Rigtig mange problemstillinger kan være afledt af en ubalance i fordøjelsessystemet. Herunder hovedpine, nakke- og ryggener, samt...