Periarthritis humeroscapularis, også kaldet frossen skulder er en diagnose, som anslås at ramme ca. 2-5% af den danske befolkning. Diagnosen dækker over en inflammatorisk tilstand i skulderens led kapsel, hvilket medfører at led kapslen spænder til og hæver. Resultatet af dette er smerter og nedsat bevægelighed i skulderen.

Tilstanden kan opstå som følge af en anden skulderskade, men i størstedelen af tilfældene kender man endnu ikke den udløsende årsag. Frossen skulder er en diagnose som oftest rammer personer i alderen 40-60 år og der ses en tendens til at kvinder rammes hyppigere end mænd. Nyere forskning har desuden indikeret, at der kan være en øget risiko for udvikling af frossen skulder hos personer med diabetes / sukkersyge og forhøjet kolesterol sammenlignet med den øvrige befolkning.

En frossen skulder kan have visse lighedstegn med en anden skulder diagnose, nemlig impingement (inde klemning). Ved begge diagnoser har man som patient smerter, når man skal løfte armen, men den store forskel er, at patienterne med frossen skulder har en nedsat udad rotations bevægelse i skulderen, hvilket en typisk impingement-patient ikke har. Derudover vil impingement-patienter ikke have smerter, når armen holdes i hvile, hvilket dog gør sig gældende for patienter med en frossen skulder.

Selvom diagnosen som udgangspunkt ikke bør være svær at diagnosticere, så har det vist sig, at mange desværre bliver fejldiagnosticeret. Det er essentielt, at man får diagnosticeret den frosne skulder, da man ved fejlbehandling i særligt 1. stadie vil opleve en både unødvendig og kraftig smerte.

Frossen skulder består af tre faser

Frossen skulder har fået sit navn, fordi man i forløbet vil gennemgå følgende tre faser.

Fase 1 (Fryser) – Stærke smerter og nedsat bevægelighed
I denne fase er fokus på at dæmpe patientens smerter så godt som muligt. Ofte vil en læge anbefale brug af Pinex eller NSAID preparater. Det vurderes også om patienten kunne have gavn af at få foretaget en steroid-infjektion i leddet, da dette kan have en god effekt på smerterne. Generelt set er man i fase 1 meget tilbageholdende hvad angår fysioterapeutisk behandling og det er vigtigt, at man som patient bruger skulderen uden smerter.

Varighed: ca. 2-6 måneder

Fase 2 (Frossen) – Aftagende smerte, men fortsat nedsat bevægelighed
Det er i løbet af fase 2, at en fysioterapeutisk behandling kan begynde at have en effekt. Her vil man typisk vente til smerterne er tæt på at være aftaget, hvorefter man som fysioterapeut let kan begynde at øge bevægeligheden i skulderen og afhængig af patientens tilstand kan begynde at implementere øvelser, som har til formål at forbedre bevægeligheden i skulderen. Også i denne fase er det vigtigt, at man ikke arbejder udover smertegrænsen.

Varighed: ca. 6-12 måneder

Fase 3(Optøning) – Ingen smerte, men stadig bevægeindskrænkelse
I fase 3 vil man arbejde videre med teknikker som har til formål at forbedre bevægeligheden i skulderen. Det er her man for alvor vil begynde at se resultater af den fysioterapeutiske behandling og patientens træning. Desto længere man er i fase 3 desto mere udfordrende og belastende øvelser kan man som patient klare.

Varighed: ca. 6-12 måneder

Behandling

Hos Efficax kortlægger vi først og fremmest hvorvidt årsagen til dine symptomer er relateret til en Frossen skulder eller om du i virkeligheden lider af en anden skulderdiagnose. Dette afdækkes via en grundig undersøgelse, hvor vi i nogle tilfælde vil have gavn af et tæt samarbejde med din læge. Afhængig af hvor du er i dit forløb vil vi behandle dig svarende til de tidligere nævnte faser. Det er meget individuelt fra patient til patient, hvilke teknikker og øvelser, som vi vil anbefale dig. Derfor vil vi naturligvis vælge de rigtige øvelser og behandlingsteknikker til dig. Udover at få lagt en klar plan for din skulder, vil vi også undersøge øvrige regioner i kroppen, da det ikke er unormalt at opleve unødige gener andre steder som følge af din skulderskade. Typisk kan det være nakken, brystryggen eller albuen, som bliver påvirket. Du vil på baggrund af dine undersøgelse få gode råd som du kan tage med dig hjemme, samt muligheden for at få supplerende øvelser til at fremme processen.

Gode råd

  • Undgå at ligge direkte på skulderen
  • Respekter og accepter de beskrevne faser
  • Fokus på behandling og træning af de sekundære problematikker som kan opstå
Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom

Symptomer og årsag Karpaltunnelsyndrom dækker over en af klemning af medianus nerven. Hånden og underarmens nerveforsyning sker via tre nerver; Radialis nerven, Ulnaris nerven og til sidst Medianus nerven. De tre nerver udspringer fra en større forsamling af nerver i...

Golfalbue

Golfalbue

Symptomer og årsag Golfalbue eller Epicondylitis Medialis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på indersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra indersiden af albuen og ned til...

Tennisalbue

Tennisalbue

Symptomer og årsag Tennisalbue eller Epicondylitis Lateralis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på ydersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra ydersiden af albuen og ned til...

Springerknæ – Jumpers knee

Springerknæ – Jumpers knee

Symptomer og årsag Springerknæ eller Jumpers knee er en klassisk skade hos fodboldspillere, løbere eller personer med mange ensartede belastninger som fx. løb, hop og spark. Diagnosen dækker over en inflammationstilstand i senen mellem din knæskal og underbensknogle...

Skinnebensbetændelse

Skinnebensbetændelse

Symptomer og årsag Skinnebensbetændelse - også kaldet Shin splints eller Tibial stress syndrom er en inflammationstilstand omkring skinnebenet. Der er tale om en overbelastningsskade, som ofte kommer til udtryk ifm. langvarig belastning af underbenet som ved løb. Som...

Achillessene betændelse

Achillessene betændelse

Symptomer og årsag Achillestendinit eller achillestendinopati er hvad vi i daglig tale vil kalde for betændelse af achillessenen. Det er en skade som oftest rammer sport udøvere såsom løbere, fodboldspillere m.m. Tilstanden dækker over en belastningsrelateret skade,...