Symptomer og årsag

Golfalbue eller Epicondylitis Medialis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på indersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra indersiden af albuen og ned til hånden. Typisk opleves symptomerne lokalt omkring albuen, men afhængig af skadens omfang kan det trække længere ned imod hånd og fingre. Mange vil føle at smerterne kommer til udtryk, når de belaster armen eller skal give et håndtryk.

Diagnosens navn skyldes, at mange golfspillere på et tidspunkt i karrieren bliver ramt af skaden, da det er de muskler som en golfspiller anvender ved et slag, som bliver irriterede ifm. skaden. I den almindelige danske befolkning er det primært personer med meget ensidigt gentaget arbejde der rammes. Typisk personer med meget computerarbejde, gartnere, håndværkere o.l.

Med en golfalbue er det vigtigt at forstå, at de irriterede sener/muskler benyttes til mange ting i løbet af dagen og derfor kan være svære at give ro. Derfor kan det være en god idé at prøve at gennemgå dagligdagens rutiner for at se, hvor man lettest kan aflastes. Der kan desuden være flere bagvedliggende årsager til, at man har fået en golfalbue. Der kan være manglende bevægelighed i underarmens knogler, håndled, fingre eller skulder, som man skal kompensere for via sin albue. Derudover kan selve blodcirkulationen til albuen være nedsat eller nerveforbindelsen fra nakken kan være begrænset og dermed disponere til udvikling af en golfalbue. Fælles for disse årsager er, at de kan være medvirkende til en unødig ekstra belastning på senen.

Behandling

Hos Efficax kortlægger vi først og fremmest de ovennævnte årsager til netop din golfalbue og på baggrund af en grundig undersøgelse opsætter vi det rigtige behandlingsforløb til dig. Afhængig af årsagen til din golfalbue kunne behandlingen bestå af lindrende behandlingsteknikker såsom manipulation, mobilisering, akupunktur, tapening, stræk og udspænding af væv, herunder muskulaturen, samt teknikker for at dæmpe aktiviteten af dit nervesystem og øge blodcirkulationen til det skadede område. Behandlingen vil typisk være rettet dels omkring din albue og dels omkring de dybereliggende årsager til dit symptom Du vil på baggrund af dine undersøgelse få gode råd som du kan tage med dig hjem, samt blive vejledt i hvordan du skal tage hensyn til din problematik og hvor du med øvelserne selv kan fremme processen.

Gode råd

  • Aflastning / hvile fra smertegivende aktivitet
  • Skift musen over i modsatte hånd
  • Styrketræning efter anvisning fra fysioterapeut
  • Kinesiotape eller støttebind
  • Brug 5 minutter på at massere senerne om aftenen.
  • Udspænd regelmæssigt muskler vha. udstrækningsøvelser

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom

Symptomer og årsag Karpaltunnelsyndrom dækker over en af klemning af medianus nerven. Hånden og underarmens nerveforsyning sker via tre nerver; Radialis nerven, Ulnaris nerven og til sidst Medianus nerven. De tre nerver udspringer fra en større forsamling af nerver i...

Tennisalbue

Tennisalbue

Symptomer og årsag Tennisalbue eller Epicondylitis Lateralis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på ydersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra ydersiden af albuen og ned til...

Springerknæ – Jumpers knee

Springerknæ – Jumpers knee

Symptomer og årsag Springerknæ eller Jumpers knee er en klassisk skade hos fodboldspillere, løbere eller personer med mange ensartede belastninger som fx. løb, hop og spark. Diagnosen dækker over en inflammationstilstand i senen mellem din knæskal og underbensknogle...

Skinnebensbetændelse

Skinnebensbetændelse

Symptomer og årsag Skinnebensbetændelse - også kaldet Shin splints eller Tibial stress syndrom er en inflammationstilstand omkring skinnebenet. Der er tale om en overbelastningsskade, som ofte kommer til udtryk ifm. langvarig belastning af underbenet som ved løb. Som...

Achillessene betændelse

Achillessene betændelse

Symptomer og årsag Achillestendinit eller achillestendinopati er hvad vi i daglig tale vil kalde for betændelse af achillessenen. Det er en skade som oftest rammer sport udøvere såsom løbere, fodboldspillere m.m. Tilstanden dækker over en belastningsrelateret skade,...

Slidgigt i knæ og hofte

Slidgigt i knæ og hofte

Symptomer og årsag Slidgigt - og kaldet atrose - er sygdom som med tiden vil ramme alle. Det anslås at 8 ud af 10 har slidgigt efter de er fyldt 50 år. I takt med at vi ældes vil brusken i leddet blive gradvis tyndere og mere ujævn indtil den til sidst er slidt væk....