Symptomer og årsag

Impingement betyder afklemning og er en lidelse som betegner pladsmangel i skulderleddet. Ved impingement i skulderen vil Supraspinatus, som er den muskel du bruger til at løfte armen op til siden, bliver irriteret, fordi den bliver afklemt. Ofte kan det også medføre inflammation af en slimsæk, som er placeret i samme område; bursa subacromialis. Der kan være forskellige årsager til, at denne pladsmangel er opstået. Dette skyldes, at skulderleddet er et komplekst led bestående af selve skulderleddet, skulderbladet, kravebenet og brystbenet. Ved akut overbelastning, hvor inflammation af f.eks. en slimsæk opstår, vil man se både hævelse og en forstørrelse af slimsækken, hvilket kun er med til at skabe yderligere pladsmangel i skulderen. En anden årsag kan være, at de muskler som skal stabilisere enten skulderleddet eller skulderbladet ikke er stærke nok, og selve kontrollen i skulderen tabes. Som oftest ser vi, at patienter med impingement har nedsat muskelstyrkekraft i specifikke muskler, fejlkoordination af muskulaturen, manglende kontrol af skulderblad, samt problematikker i både nakke og brystryggen.

Inflammation af selve muskelsenen udgør 75% af alle skulderlidelse, mens inflammation af slimsæk dækker over 15%. Det vil typisk være folk med ensidig gentaget arbejde som fx. Håndværkere som får skaden. En akut opstået inflammation kan dog også opstå over en weekend i forbindelse med en flytning, havearbejde eller andre hverdagsbelastninger. Det er vigtigt at understrege, at der kan opstå en akut inflammation, af både muskel og slimsæk uden at årsagen til dette er impingement. Ved impingement har man som regel ingen smerter, når man har armen i neutral position – dette skyldes, at det først er ved løft af armen, at rummet, hvor afklemningen finder sted, mindskes.

Smerterne er typisk lokaliseret på toppen af skulderen og ud på ydersiden af armen. Smerterne fremprovokeres ved løft af armen op til siden. Mange af de symptomer som gør sig gældende ved impingement er de samme som ved en del andre skulderproblematikker, men via en grundig undersøgelse har vi mulighed for at afklare hvad årsagen er til dine smerter.

Behandling

Hos Efficax får via via en grundig undersøgelse kortlagt hvor vidt der er tale om en impingement i skulderen. Ved en impingement kræves det, at vi grundigt får undersøgt alle de faktorer, som kan have en betydning for at afklemningen finder sted. Det er med afsæt i undersøgelsen, at vi finder ud af hvor du som klient skal have fokus og hvor vi kan afhjælpe dig – både på den korte og lange bane. Afhængig af årsagen kan behandlingen bestå af lindrende behandlingsteknikker såsom manipulation, mobilisering, stræk og udspænding af væv, herunder muskulaturen, samt teknikker for at dæmpe aktiviteten af dit nervesystem og øge blodcirkulationen til det skadede område. Behandlingen vil være rettet dels omkring din smerter og dels omkring de dybereliggende årsager til dit symptom. Du vil på baggrund af dine undersøgelse få gode råd, som du kan tage med dig hjem, samt blive vejledt i, hvordan du skal tage hensyn til din problematik, og hvordan du med øvelserne selv kan fremme processen.

Gode råd

  •       Undgå bevægelser der provokerer smerten
  •       Minimer antallet af ensidige gentagede belastninger
  •       Undgå at sove eller ligge på den skulder som du har ondt i

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom

Symptomer og årsag Karpaltunnelsyndrom dækker over en af klemning af medianus nerven. Hånden og underarmens nerveforsyning sker via tre nerver; Radialis nerven, Ulnaris nerven og til sidst Medianus nerven. De tre nerver udspringer fra en større forsamling af nerver i...

Golfalbue

Golfalbue

Symptomer og årsag Golfalbue eller Epicondylitis Medialis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på indersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra indersiden af albuen og ned til...

Tennisalbue

Tennisalbue

Symptomer og årsag Tennisalbue eller Epicondylitis Lateralis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på ydersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra ydersiden af albuen og ned til...

Springerknæ – Jumpers knee

Springerknæ – Jumpers knee

Symptomer og årsag Springerknæ eller Jumpers knee er en klassisk skade hos fodboldspillere, løbere eller personer med mange ensartede belastninger som fx. løb, hop og spark. Diagnosen dækker over en inflammationstilstand i senen mellem din knæskal og underbensknogle...

Skinnebensbetændelse

Skinnebensbetændelse

Symptomer og årsag Skinnebensbetændelse - også kaldet Shin splints eller Tibial stress syndrom er en inflammationstilstand omkring skinnebenet. Der er tale om en overbelastningsskade, som ofte kommer til udtryk ifm. langvarig belastning af underbenet som ved løb. Som...

Achillessene betændelse

Achillessene betændelse

Symptomer og årsag Achillestendinit eller achillestendinopati er hvad vi i daglig tale vil kalde for betændelse af achillessenen. Det er en skade som oftest rammer sport udøvere såsom løbere, fodboldspillere m.m. Tilstanden dækker over en belastningsrelateret skade,...