“… Det var muligt at konkludere, at MET på Piriformis-musklen har en positiv indflydelse på den isometriske muskelstyrke i baglåret på semi-professionel fodboldspillere sammenlignet med en kontrolgruppe. ”

 

Som del af afslutningen på vores uddannelse som osteopater har vi været pålagt at skrive en master-opgave med relevans for osteopatien. Kasper skulle i sidste uge både præsentere og forsvare det arbejde han havde lavet igennem det sidste års tid. I denne blog vil Kasper præsentere sit studie samt de fund som blev gjort. 

Kort om studiet

Studiets målgruppe bestod af semi-professionelle fodboldspillere, hvor i alt 61 personer indgik i forsøget. Formålet med studiet var at undersøge hvor vidt det var muligt at øge fodboldspillernes muskelstyrke i baglåret ved at anvende en muskelafslappende teknik på Piriformis-musklen, som ligger dybt i ballen. Det er velkendt at et nervetryk kan påvirke de strukturer som bliver forsynet af nerven. Den nerve, som forsyner vores baglår med muskelkraft er anatomisk lokaliseret fra vores korsben, hvorfra den passerer under Piriformis-musklen for så til sidst at forsyne vores baglår med nerveaktivitet. Derfor ville en afslappende teknik på Piriformis-musklen muligvis minimere et potentielt tryk fra musklen på nerven og herved forbedre styrken.

Rent praktisk blev spillerne testet med et håndholdt dynamometer (MicroFET2), som kan måle den præcise styrke, som de er i stand til at producere. Herefter blev spillerne inddelt i hhv. en kontrol- og interventionsgruppe. Kontrolgruppen fik en placebo behandling bestående af laserbehandling, men uden at laseren var tændt tændt. Interventionsgruppen fik den egentlige intervention som bestod af Muscle Energy Technique (også kendt som MET) på Piriformis-musklen. Herefter blev deltagerne testet igen for at se forandringen efter deres intervention. 

Resultater

INTERVENTIONSGRUPPE

Som det fremgår af den blå figur, så havde deltagerne i interventionsgruppen en gennemsnitlig startmåling på 28.02. Denne værdi blev øget til 30.31 efter at MET blev udført på deres Piriformis-musklen. Dette betyder, at der var en statistisk signifikant øgning af den testede intervention og at chancen for at øgningen var opstået ved et tilfælde var 0,0000005046%.

P-værdi: 0.0000005046

KONTROLGRUPPE

Omvendt havde deltagerne (se orange figur) i kontrolgruppen et gennemsnitlig udgangspunkt på 29.81, hvilket steg til 30.09 efter deres placebo behandling. Denne stigning var meget minimal og blev ikke vurderet statistisk signifikant.

P-værdi: 0.2536

Diskussion

I opgavens diskussionsafsnit blev følgende områder bl.a. diskuteret. Her følger en kort sammenfatning af diskussionen.

Måleinstrument

Det er op til debat hvorvidt måleinstrumentet med sikkerhed har kunne måle den fuldstændig nøjeagtige styrke. Ifølge fabrikanten er der en måleusikkerhed på 1% og udstyret er vurderet det bedst mulige inden for det økonomiske budget der var til rådighed.

Tidligere studier på MET

Der er tidligere lavet en del studier på MET – men aldrig i samme kropsregion eller med samme bagvedliggende hypotese. Det er dog værd at notere sig, at der ikke er en ensartet konsensus for hvor lang tid teknikken bør udføres. I dette studie blev det besluttet, at teknikken bestod af 5 sekunders stræk, 5 sekunders isometrisk kontraktion og herefter 5 sekunders pause. Dette blev gentaget i alt tre gange.

Ikke klinisk situation

Under normale omstændigheder ville en grundig undersøgelse ligge til grund for at en fysioterapeut eller osteopat vælger en specifik behandlingsteknik. I dette studie blev der ikke taget højde for specifikke undersøgelsesfund, hvilket ikke gør studiet særlig sammenligneligt med en almindelig undersøgelse og efterfølgende behandling. I fremtiden er det relevant at undersøge forud for at man vælger en specifik intervention.

Effektvarighed

Da studiet udelukkende fokuserede på den kortsigtede effekt, er det ikke muligt at vurdere hvor vidt effekten af interventionen er langtidsholdbar. Dette bør fremtidige studier undersøge, da dette vil gøre behandlingsteknikken yderst relevant i klinisk sammenhæng.

Population

Det er uklart hvor vidt andre typer af deltagere vil respondere med den samme positive effekt på behandlingen. I fremtiden bør også kvinder, mindre atletiske mennesker og evt. ældre testes for at sammenligne responsen hos disse.

Konklusion

Det var muligt at konkludere, at MET på Piriformis-musklen har en positiv indflydelse på den isometriske muskelstyrke i baglåret på semi-professionel fodboldspillere sammenlignet med en kontrolgruppe.

Det var ikke muligt at konkludere hvor vidt forbedringen skete som følge af den opsatte hypotese eller om andre faktorer spillede ind. Det kan på nuværende tidspunkt heller ikke konkluderes hvor vidt effekten af interventionen er kort- eller langvarig.

kasper@effx.dk

 

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom

Symptomer og årsag Karpaltunnelsyndrom dækker over en af klemning af medianus nerven. Hånden og underarmens nerveforsyning sker via tre nerver; Radialis nerven, Ulnaris nerven og til sidst Medianus nerven. De tre nerver udspringer fra en større forsamling af nerver i...

Golfalbue

Golfalbue

Symptomer og årsag Golfalbue eller Epicondylitis Medialis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på indersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra indersiden af albuen og ned til...

Tennisalbue

Tennisalbue

Symptomer og årsag Tennisalbue eller Epicondylitis Lateralis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på ydersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra ydersiden af albuen og ned til...

Springerknæ – Jumpers knee

Springerknæ – Jumpers knee

Symptomer og årsag Springerknæ eller Jumpers knee er en klassisk skade hos fodboldspillere, løbere eller personer med mange ensartede belastninger som fx. løb, hop og spark. Diagnosen dækker over en inflammationstilstand i senen mellem din knæskal og underbensknogle...

Skinnebensbetændelse

Skinnebensbetændelse

Symptomer og årsag Skinnebensbetændelse - også kaldet Shin splints eller Tibial stress syndrom er en inflammationstilstand omkring skinnebenet. Der er tale om en overbelastningsskade, som ofte kommer til udtryk ifm. langvarig belastning af underbenet som ved løb. Som...