Symptomer og årsag

Der kan være mange årsager til smerter i lyske. Hos Efficax vil vi definere lysken som værende en del af hofte-leddet. Hofteleddet er et kugleled, hvilket betyder, at det kan bevæge sig og belastes i flere forskellige retninger. Lysken er desuden relativt centralt placeret i kroppen og både muskler, blodkar og nerver løber hen over regionen.

Generelt er lyskeskader hyppigt forekommende – særligt i fodbold – men også i sportsgrene som langdistanceløb, ishockey o.l. De nuværende studier som foreligger på området, viser desuden at skader i denne region oftere involvere mænd end kvinder. Der kan være flere forskellige årsager til at man får en lyskeskade. Som oftest skyldes det gentagende bevægelser i form af stræk eller belastning af lårets indadfører, hvilket medfører at selve senefæstnet på bækkenet bliver irriteret. Det er normalt at lyskesmerter opstår over tid og fx. starter som lidt øget tendens til træningsømhed i lyske.

Lyskesmerter er notorisk kendt for at være vanskelig at komme af med. Det skyldes til dels at folk ofte har svært ved at give kroppen den ro som det kræver at komme af med en lyskeskade. Derudover har mange svært ved at lokalisere hvilken af de mange strukturer i lysken som er den smertegivende. Det er derfor vigtigt, at man inden genoptræning og behandling har fået lokaliseret, hvor smerterne kommer fra, så både træning, belastning og behandling kan tilpasse den smertegivende struktur.

Adductor tendinopati
Diagnosen dækker over en seneinflammation af hoftens indadfører. Skaden opstår ved gentagende ensformige belastninger, hvilket over tid skaber en overbelastning af senevævet. Der opstår mikroskopiske skader på selve senen, hvilket medfører større eller mindre smerte. Man vil ved indadføring opleve smerter i området – og i særligt slemme tilfælde kan inflammationen udvikle sig i en sådan grad, at man også mærker det i den nederste del af maven. Som oftest bliver symptomerne afhjulpet af hvile, men vender så tilbage når man begynder at belaste, fx. via fodbold. I tilfælde af en adductor tendinopati kan der være behov for at få undersøgt andre regioner af kroppen, samt få den rette vejledning ift. både genoptræning og belastning.

Forstrækning / Fibersprængning
Forstrækninger eller fibersprængning er en relativt hyppigt forekommende skade i lyskeområdet. Som det er kendetegnet ved andre af denne type skade, så opstår det typisk ved en eksplosiv kraftudvikling ved f.eks. et spark eller acceleration. Der opleves typisk en skarp pludselig opstået smerte lokalt i området eller følelsen af en elastik som sprænger. Ved en pludselig opstået forstrækning eller fibersprængning er det umuligt at fortsætte den aktivitet man har været i gang med.

Læs mere om forstrækninger

Lyskebrok
Der findes flere forskellige typer af brok – den mest hyppige er lyskebrok, som er en udposning i bugvæggen. Selve udposningen i bugvæggen lokaliseres til et svagt sted i væggen – som oftest i det område, hvor mavemuskulaturen hæfter på skambenet. Udposningen består af fedt, bughinde og et stykke af tarmen, som i stedet for at ligge under mavemuskulaturen nu blot ligger under huden. Vi ved at brok kan opstå, når der sættes ekstra stort pres på maven, f.eks. ved tunge løft, graviditet, overvægt eller forstoppelse. De fleste patienter bemærker selv en frembulling, når de står oprejst eller når de øger bugtrykket ved fx. hoste, toiletbesøg eller løft. Det er forskelligt om lyskebrok er symptomgivende eller ej. Er en lyskebrok symptomgivende beskrives den som svien, stikkende smerter eller alment ubehag i området. Vi vil altid konsultere egen læge ved fund af lyskebrok for at få afdækket omfanget af denne. Typisk vil lyskebrok blive behandlet via operation og efterfølgende genoptræning.

Behandling

Først og fremmest er det vigtigt for os at finde ud af hvilken af de mange strukturer som er årsagen til dine smerter – og ikke mindst hvordan denne provokeres. Vi undersøger således først lokalt men bredder efterfølgende vores undersøgelse ud mhp. at finde ud af om der kan være problematikker andetsteds, som har en indflydelse på dine symptomer i lysken. Som oftest er regioner som ryggen, bækkenet, hoften, knæ og ankel meget relevant ift. lyskesmerter. Vi gør altid meget ud af at informere dig om årsagen til dine lyskeproblemer, så du har en forståelse for hvad du skal træne og hvorfor det er relevant for netop din problematik. Vi hjælper desuden med at lytte og forstå dine symptomer, så du ikke får fejl-belastet din lyske undervejs i forløbet.

Gode råd

  • Reducer din træningsmængde så du ikke oplever smerter
  • Hav fokus på at styrke andre regioner end hvor du har ondt, fx ballemuskulaturen
  • Undgå udstrækning på irriteret muskel- og sene væv

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom

Symptomer og årsag Karpaltunnelsyndrom dækker over en af klemning af medianus nerven. Hånden og underarmens nerveforsyning sker via tre nerver; Radialis nerven, Ulnaris nerven og til sidst Medianus nerven. De tre nerver udspringer fra en større forsamling af nerver i...

Golfalbue

Golfalbue

Symptomer og årsag Golfalbue eller Epicondylitis Medialis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på indersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra indersiden af albuen og ned til...

Tennisalbue

Tennisalbue

Symptomer og årsag Tennisalbue eller Epicondylitis Lateralis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på ydersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra ydersiden af albuen og ned til...

Springerknæ – Jumpers knee

Springerknæ – Jumpers knee

Symptomer og årsag Springerknæ eller Jumpers knee er en klassisk skade hos fodboldspillere, løbere eller personer med mange ensartede belastninger som fx. løb, hop og spark. Diagnosen dækker over en inflammationstilstand i senen mellem din knæskal og underbensknogle...

Skinnebensbetændelse

Skinnebensbetændelse

Symptomer og årsag Skinnebensbetændelse - også kaldet Shin splints eller Tibial stress syndrom er en inflammationstilstand omkring skinnebenet. Der er tale om en overbelastningsskade, som ofte kommer til udtryk ifm. langvarig belastning af underbenet som ved løb. Som...

Achillessene betændelse

Achillessene betændelse

Symptomer og årsag Achillestendinit eller achillestendinopati er hvad vi i daglig tale vil kalde for betændelse af achillessenen. Det er en skade som oftest rammer sport udøvere såsom løbere, fodboldspillere m.m. Tilstanden dækker over en belastningsrelateret skade,...