Som del af afslutningen på vores uddannelse som osteopater har vi været pålagt at skrive en kandidat afhandling. Jonas har i juni forsvaret hans opgave, som han har arbejdet på siden sommeren 2019. I denne blog vil Jonas præsentere sit studie samt de fund som blev gjort.

Formålet med undersøgelsen var at afdække, om en enkelt session med osteopatisk manuel behandling (OMT), udført som en højhastigheds-lav amplitude-teknik (også kendt som manipulation) på det proksimale tibiofibulare led ville øge Muscle Peak Force (MPF) i Peroneii muskulaturen hos professionelle fodboldspillere.

Studiet tog udgangspunkt i den eksisterende forskning inden for allopatisk behandling inden for ankel traumer. Studiet gav et osteopatisk syn på forbedring af muskelkraft ved hjælp af neuromuskulær facilitering, baseret på hypotesen om, at forstyrrelser af nerven som forsyner peroneii muskulaturen og afferent flow vil føre til nedsat motorisk output og vedvarende funktionsnedsættelse efter en ankelforstuvning.

68 fodboldspillere fra forskellige klubber deltog i studiet. Studiet var designet som et RCT-studie med double-blinding. Spillerne blev inddelt i hhv. en kontrol gruppe og en OMT gruppe. Alle spillere fik målt deres maksimale styrke i Peroneii muskulaturen med et håndholdt dynamometer to gange før hhv. manipulations behandling eller kontrol behandling og to gange efter. 

Resultat:

OMT øgede MPF med en statistisk signifikans på P <.001 og en effektstørrelse på 0.492 (Cohens d).

OMT sammenlignet med kontrol viste en statistisk signifikant stigning i MPF med P <.002, en effektstørrelse på 0.777 og et CI 1.31-2.92 kg. 

OMT med kavitation af PTFJ øgede MPF endnu mere P <.001 og effektstørrelse på 0.632. 

Sammenligning af OMT med kavitation til kontrol viste også en statistisk signifikant stigning i MPF med P <.001, effektstørrelse = 0.94 og et CI 1.17-3.28 kg.

Diskussion 

OMT virker til at øge MPF gennem ændringer i håndteringen af ​​afferent input gennem feedback fra muskel spindler og mekanoreceptorer i ledkapsel, fascia og kutane taktile receptorer, der påvirker den kortikale somatosensoriske behandling, sensorimotorisk integration og motorstyring, hvilket resulterer i funktionel optimering.

Konklusion

Undersøgelsen viste en statistisk signifikans af OMT, P <.003 og effektstørrelse 0.777, hvor man sammenlignede OMT-intervention med kontrol. Interessant og af væsentlig betydning var, at OMT-forsøgspersoner, der opnåede en kavitation af PTFJ, øgede MPF med en statistisk signifikans P <.001 og effektstørrelse på 0,94. Før- og eftermålinger af OMT-intervention viste sig at have en stigning i MPF med statistisk signifikans P <.001 og effektstørrelse på 0.492, endnu mere for OMT-intervention med kavitation af PTFJ P <.001 og effektstørrelse på 0.632.

Studiet viser altså vigtigheden af ​​at anvende osteopatiske principper til behandling af ankelforstuvning i en multimodal behandlingsstrategi.

Improvement in Isometrically Muscle Force

Improvement in Isometrically Muscle Force

“... Det var muligt at konkludere, at MET på Piriformis-musklen har en positiv indflydelse på den isometriske muskelstyrke i baglåret på semi-professionel fodboldspillere sammenlignet med en kontrolgruppe. ”   Som del af afslutningen på vores uddannelse som...

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom

Symptomer og årsag Karpaltunnelsyndrom dækker over en af klemning af medianus nerven. Hånden og underarmens nerveforsyning sker via tre nerver; Radialis nerven, Ulnaris nerven og til sidst Medianus nerven. De tre nerver udspringer fra en større forsamling af nerver i...

Golfalbue

Golfalbue

Symptomer og årsag Golfalbue eller Epicondylitis Medialis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på indersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra indersiden af albuen og ned til...

Tennisalbue

Tennisalbue

Symptomer og årsag Tennisalbue eller Epicondylitis Lateralis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på ydersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra ydersiden af albuen og ned til...

Springerknæ – Jumpers knee

Springerknæ – Jumpers knee

Symptomer og årsag Springerknæ eller Jumpers knee er en klassisk skade hos fodboldspillere, løbere eller personer med mange ensartede belastninger som fx. løb, hop og spark. Diagnosen dækker over en inflammationstilstand i senen mellem din knæskal og underbensknogle...

Skinnebensbetændelse

Skinnebensbetændelse

Symptomer og årsag Skinnebensbetændelse - også kaldet Shin splints eller Tibial stress syndrom er en inflammationstilstand omkring skinnebenet. Der er tale om en overbelastningsskade, som ofte kommer til udtryk ifm. langvarig belastning af underbenet som ved løb. Som...