+45 2588 5050 kontakt@effx.dk

Som del af afslutningen på vores uddannelse som osteopater har vi været pålagt at skrive en kandidat afhandling. Jonas har i juni forsvaret hans opgave, som han har arbejdet på siden sommeren 2019. I denne blog vil Jonas præsentere sit studie samt de fund som blev gjort.

Formålet med undersøgelsen var at afdække, om en enkelt session med osteopatisk manuel behandling (OMT), udført som en højhastigheds-lav amplitude-teknik (også kendt som manipulation) på det proksimale tibiofibulare led ville øge Muscle Peak Force (MPF) i Peroneii muskulaturen hos professionelle fodboldspillere.

Studiet tog udgangspunkt i den eksisterende forskning inden for allopatisk behandling inden for ankel traumer. Studiet gav et osteopatisk syn på forbedring af muskelkraft ved hjælp af neuromuskulær facilitering, baseret på hypotesen om, at forstyrrelser af nerven som forsyner peroneii muskulaturen og afferent flow vil føre til nedsat motorisk output og vedvarende funktionsnedsættelse efter en ankelforstuvning.

68 fodboldspillere fra forskellige klubber deltog i studiet. Studiet var designet som et RCT-studie med double-blinding. Spillerne blev inddelt i hhv. en kontrol gruppe og en OMT gruppe. Alle spillere fik målt deres maksimale styrke i Peroneii muskulaturen med et håndholdt dynamometer to gange før hhv. manipulations behandling eller kontrol behandling og to gange efter. 

Resultat:

OMT øgede MPF med en statistisk signifikans på P <.001 og en effektstørrelse på 0.492 (Cohens d).

OMT sammenlignet med kontrol viste en statistisk signifikant stigning i MPF med P <.002, en effektstørrelse på 0.777 og et CI 1.31-2.92 kg. 

OMT med kavitation af PTFJ øgede MPF endnu mere P <.001 og effektstørrelse på 0.632. 

Sammenligning af OMT med kavitation til kontrol viste også en statistisk signifikant stigning i MPF med P <.001, effektstørrelse = 0.94 og et CI 1.17-3.28 kg.

Diskussion 

OMT virker til at øge MPF gennem ændringer i håndteringen af ​​afferent input gennem feedback fra muskel spindler og mekanoreceptorer i ledkapsel, fascia og kutane taktile receptorer, der påvirker den kortikale somatosensoriske behandling, sensorimotorisk integration og motorstyring, hvilket resulterer i funktionel optimering.

Konklusion

Undersøgelsen viste en statistisk signifikans af OMT, P <.003 og effektstørrelse 0.777, hvor man sammenlignede OMT-intervention med kontrol. Interessant og af væsentlig betydning var, at OMT-forsøgspersoner, der opnåede en kavitation af PTFJ, øgede MPF med en statistisk signifikans P <.001 og effektstørrelse på 0,94. Før- og eftermålinger af OMT-intervention viste sig at have en stigning i MPF med statistisk signifikans P <.001 og effektstørrelse på 0.492, endnu mere for OMT-intervention med kavitation af PTFJ P <.001 og effektstørrelse på 0.632.

Studiet viser altså vigtigheden af ​​at anvende osteopatiske principper til behandling af ankelforstuvning i en multimodal behandlingsstrategi.

Rectus Femoris – viden om muskler

Rectus Femoris – viden om muskler

Viden om musklerne - Rectus Femoris Rectus Femoris en vigtig muskel af flere årsager. Som osteopat vurderes bækkenet hos stort set alle vores klienter grundet dets centrale placering. Netop Rectus Femoris er en muskel med stor relevans for bækkenet. Selvom, at man...

Quadratus Lumborum – viden om muskler

Quadratus Lumborum – viden om muskler

Viden om musklerne - Quadratus Lumborum Quadratus Lumborum er en muskel som ofte undersøges; både ved lokale rygsmerter, men også ved smerter, hvor vi mistænker, at en såkaldt “kæde” er i spil. Selvom muskler anatomisk set opdeles, arbejder muskler sammen i kæder om...

Lungerne – viden om organerne

Lungerne – viden om organerne

Viden om organerne - Lungerne Lungerne er interessante for os som osteopater, da første tegn vi ser på lunge dysfunktion, er det som kaldes en somatisk dysfunktion i den øverste del af brystryggen, hvor nerveforsyning stammer fra. Det er vigtigt at forstå at vi som...

Supraspinatus – viden om muskler

Supraspinatus – viden om muskler

Viden om musklerne - Supraspinatus Langt størstedelen af problemer relateret til Supraspinatus være betinget af en inflammatorisk tilstand. Derfor bør man vurdere hvilke komponenter, som kan forhindre kroppens egen helingsproces. Man bør blandt andet undersøge blod-...

Abducens – 6. kranienerve

Abducens – 6. kranienerve

Abducens - 6. kranienerve (CN 6) Abducens er den 6. kranienerve (CN 6). Den har til funktion at forsyne øjenmusklen Rectus Lateralis. Rectus Lateralis er en af øjets syv muskler. Musklen er lokaliseret på ydersiden af øjet. Dens funktion er, at bevæge øjeæblet udad....

Tour de France: Interview med Jon

Tour de France: Interview med Jon

Vi er så utrolig stolte over, at vi får andet år i træk har Jon af sted til Tour de France. I den forbindelse har vi lavet et lille interview, hvor Jon fortæller om sine tanker omkring Tour de France, behandling af cykelryttere, samt lidt om setuppet bag et Tourhold...