Dansk Sundhedssikring

Dansk Sundhedssikring tilbyder dig typisk 3-6 behandlinger, hvorefter du kan blive bevilliget flere. Dette kræver dog, at du får en udtalelse fra din fysioterapeut. Dette skal vi selvfølgelig nok være behjælpelige med, hvis din skade kræver yderligere behandling. Forsikringen dækker størstedelen af dine udgifter ifm. behandling.

Bemærk, at Dansk Sundhedssikring også er underleverandør for andre selskaber mht. sundhedsforsikring.

Tilskud – 1. konsultation: 450 kr.
Tilskud – Efterfølgende konsultationer: 300 kr.

Læs mere her: www.ds-sundhed.dk