Pension Danmark

Pension Danmark benytter deres samarbejde med netværket Falck Healthcare til fysioterapeutisk behandling af deres kunder. Der kan dog være omstændigheder, hvor Pension Danmark/Falck Healthcare bevilliger behandlinger. Med bevilling har du frit valg af behandler, og din fulde regning vil blive dækket. Du har ingen udlæg ifm. behandlingen, da vi afregner direkte med dem.

Bevillingen dækker et relativt stort beløb, hvilket giver os muligheden for at se dig op til 60 minutter både ved din første og efterfølgende konsultationer.

Tilskud – 1. konsultation: Fulde beløb

Tilskud – Efterfølgende konsultationer: Fulde beløb

Læs mere her: www.pension.dk