Symptomer og årsag

Skuldersmerter er en af de hyppigst forekommende problemer i den danske befolkning – kun overgået af rygsmerter. Også I sport er skuldersmerter hyppige og dækker over 17-26% af alle skader i svømning og tennis. 75% af alle skuldersmerter skyldes en tendinit, mens 15% stammer fra en bursit. Tendinit dækker over en inflammation i en muskelsene, mens en bursit er selv samme inflammation i en slimsæk. Langt de fleste tendinitter i skulderen forekommer i Supraspinatus-musklen. I klinisk praksis skelner man sjældent mellem om der er tale om en tendinit eller en bursit. Dette skyldes, at slimsække er placeret på de områder, hvor sener glider over et knoglefremspring – altså er det samme område at slimsækken og senen bliver irriteret. Slimsækkene er placeret som de er for at nedsætte friktionen mellem senen og knoglefremspringer, så der ikke sker skade på senen.

De klassiske symptomer på tendinit eller bursit vil være smerter ved løft af armen, smerter ved belastning, samt bedring i hvile. Smerten er typisk lokaliseret til toppen af skulderen eller ydersiden af overarmen. Der skelnes mellem hhv. akut og kronisk tendinit og bursit. Ved akut tendinit/bursit er symptomerne som regel opstået ifm. intenst tungt eller ensidigt belastning, som fx. flytning, hækkeklipning eller andet, som falder uden for den normale hverdag. Prognosen er som regel god, hvis den øgede belastning ikke fortsætter i længere tid. Kronisk bursit eller tendinit har som hovedregel varet i over seks måneder. Prognosen er i disse tilfælde ikke nær så god som ved de akutte. Har man endnu ikke været i et behandlingsforløb hos fysioterapeut eller osteopat, så er det vigtigt at få dette opstartet hurtigst muligt.

Behandling

Da der kan være forskellige årsager til, at der opstår inflammation i en muskelsene eller slimsæk kræver det først og fremmest en grundig undersøgelse. Her får vi kortlagt de omkringliggende faktorer bag din inflammation. Vi kan på baggrund af en grundig undersøgelse udelukke andre problematikker og derved fokusere på at få smerten til at aftage, samt undgå at symptomerne bliver tilbagevendende. Afhængig af årsagen vil behandlingen bestå af lindrende behandlingsteknikker såsom manipulation, mobilisering, stræk og udspænding af væv, herunder muskulaturen, samt teknikker for at dæmpe aktiviteten af dit nervesystem og øge blodcirkulationen til det skadede område. Behandlingen vil være rettet dels omkring der hvor inflammation er lokaliseret og dels omkring de dybereliggende årsager til dit symptom, fx. Nakken, brystryg, kraveben eller andet. Du vil på baggrund af dine undersøgelse få gode råd, som du kan tage med dig hjem, samt blive vejledt i, hvordan du skal tage hensyn til din problematik, og hvordan du med øvelserne selv kan fremme processen.

Gode råd

  • Undgå bevægelser der fremprovokerer kendt smerte i skulderen da dette vil vedligeholde betændelsen
  • Når du belaster skulderen så vær både opmærksom på smerter under og efter
  • Genoptræn den beskadiget sene efter grundig vejledning af en fysioterapeut

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom

Symptomer og årsag Karpaltunnelsyndrom dækker over en af klemning af medianus nerven. Hånden og underarmens nerveforsyning sker via tre nerver; Radialis nerven, Ulnaris nerven og til sidst Medianus nerven. De tre nerver udspringer fra en større forsamling af nerver i...

Golfalbue

Golfalbue

Symptomer og årsag Golfalbue eller Epicondylitis Medialis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på indersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra indersiden af albuen og ned til...

Tennisalbue

Tennisalbue

Symptomer og årsag Tennisalbue eller Epicondylitis Lateralis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på ydersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra ydersiden af albuen og ned til...

Springerknæ – Jumpers knee

Springerknæ – Jumpers knee

Symptomer og årsag Springerknæ eller Jumpers knee er en klassisk skade hos fodboldspillere, løbere eller personer med mange ensartede belastninger som fx. løb, hop og spark. Diagnosen dækker over en inflammationstilstand i senen mellem din knæskal og underbensknogle...

Skinnebensbetændelse

Skinnebensbetændelse

Symptomer og årsag Skinnebensbetændelse - også kaldet Shin splints eller Tibial stress syndrom er en inflammationstilstand omkring skinnebenet. Der er tale om en overbelastningsskade, som ofte kommer til udtryk ifm. langvarig belastning af underbenet som ved løb. Som...

Achillessene betændelse

Achillessene betændelse

Symptomer og årsag Achillestendinit eller achillestendinopati er hvad vi i daglig tale vil kalde for betændelse af achillessenen. Det er en skade som oftest rammer sport udøvere såsom løbere, fodboldspillere m.m. Tilstanden dækker over en belastningsrelateret skade,...