Symptomer og årsag

Slidgigt – og kaldet atrose – er sygdom som med tiden vil ramme alle. Det anslås at 8 ud af 10 har slidgigt efter de er fyldt 50 år. I takt med at vi ældes vil brusken i leddet blive gradvis tyndere og mere ujævn indtil den til sidst er slidt væk. Sygdommen kan potentielt ramme alle kroppens led, men ses oftest i fingrene eller de vægtbærende led såsom knæ- og hofteled. Smerterne i knæ- og hofteleddet er ofte karakteriseret ved at optræde, når man begynder at belaste leddene, hvorefter smerterne gradvist aftager, når man har været i bevægelse i noget tid. Mange oplever efterfølgende, at når de stopper deres aktivitet optræder smerterne igen – nogle gange en smule kraftigere. Nogle vil også opleve, at der danner sig lidt hævelse omkring leddet. Årsagen til dette er, at man hos patienter med slidgigt også vil se en fortykket led kapsel, hvorfor der dannes en større mængde led væske end normalt.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er en nogen sammenhæng mellem smerter og den grad af slidgigt man vil se på en røntgen. Dette skal forstås sådan, at personer med udtalt slidgigt ikke nødvendigvis har mange smerter, mens en anden person med en klart mindre grad af slidgigt kan have store smerter herfra.

Det er vigtigt at forstå, at når man rammes af slidgigt, er det essentielt, at man forsøger at forbedre kapaciteten omkring leddene. Dette inkluderer både styrketræning af muskler, men også stabilitet/balancetræning som vil kunne være med til at mindske belastningen på leddene. Årsagen til smerterne ifm. slidgigt er veldokumenterede, men der kan være flere disponerende årsager såsom manglende kraft og nedsat bevægelig i hofte, knæ- og ankelled, fejl koordination af muskulatur eller selve blodcirkulationen eller nervesignaler til muskulaturen. Det er vigtigt at få kortlagt dette, da man på den måde kan mindske belastningen og dermed irritationen på det generede område.

Behandling

Hos Efficax kortlægger vi først og fremmest de ovennævnte disponerende årsager til dine knæ- eller hoftesmerter. På baggrund af en grundig undersøgelse opsætter vi det rigtige behandlingsforløb til dig. Her ville der typisk blive lagt et træningsprogram som vi sikrer os at du kan udføre korrekt. Det er også vigtigt, at vi får tilrettelagt træningen specifikt til dig – alt efter om træningen skal foregå i hjemmet eller i et fitnesscenter. Hos Efficax tilbyder vi også træningsforløb, hvor man kan deltage enten individuelt eller på et hold. Derudover har vi god erfaring med udspænding af muskulaturen omkring knæ- og hofte, samt evt. supplerende akupunkturbehandling, som skal lindre smerterne og gøre det lettere for dig at komme i gang med en effektiv træning og tilbage til en aktiv hverdag.

Karpaltunnelsyndrom

Karpaltunnelsyndrom

Symptomer og årsag Karpaltunnelsyndrom dækker over en af klemning af medianus nerven. Hånden og underarmens nerveforsyning sker via tre nerver; Radialis nerven, Ulnaris nerven og til sidst Medianus nerven. De tre nerver udspringer fra en større forsamling af nerver i...

Golfalbue

Golfalbue

Symptomer og årsag Golfalbue eller Epicondylitis Medialis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på indersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra indersiden af albuen og ned til...

Tennisalbue

Tennisalbue

Symptomer og årsag Tennisalbue eller Epicondylitis Lateralis, som den også hedder, er en betegnelse for en inflammationstilstand på ydersiden af albuen. Diagnosen dækker over en overbelastningsskade af de sener/muskler, som går fra ydersiden af albuen og ned til...

Springerknæ – Jumpers knee

Springerknæ – Jumpers knee

Symptomer og årsag Springerknæ eller Jumpers knee er en klassisk skade hos fodboldspillere, løbere eller personer med mange ensartede belastninger som fx. løb, hop og spark. Diagnosen dækker over en inflammationstilstand i senen mellem din knæskal og underbensknogle...

Skinnebensbetændelse

Skinnebensbetændelse

Symptomer og årsag Skinnebensbetændelse - også kaldet Shin splints eller Tibial stress syndrom er en inflammationstilstand omkring skinnebenet. Der er tale om en overbelastningsskade, som ofte kommer til udtryk ifm. langvarig belastning af underbenet som ved løb. Som...

Achillessene betændelse

Achillessene betændelse

Symptomer og årsag Achillestendinit eller achillestendinopati er hvad vi i daglig tale vil kalde for betændelse af achillessenen. Det er en skade som oftest rammer sport udøvere såsom løbere, fodboldspillere m.m. Tilstanden dækker over en belastningsrelateret skade,...